Var tredje människa
har åderbråck.

Om Åderbråck


Symptom och Information

Åderbråck är 3-4 mm vida, ligger precis under huden och syns när du står upp. Ofta ser man dem inte om man lägger sig ned och lyfter benet. Ibland kan man då känna som ”diken” där åderbråcken går.

Tyngdkänsla, spänning, värk, trötthet och klåda i benen är andra vanligt förekommande symptom - det finns dock många andra tillstånd som kan ge upphov till liknande besvär. Därför kan man aldrig lova att en behandling där man avlägsnar samtliga åderbråck ger symptomfrihet. Hjälper användandet av stödstrumpor är det dock sannolikt att även en behandling hjälper mot symptomen.

Åderbråck är mycket mer vanligt förekommande än många känner till. 30% av alla människor har åderbråck. Kvinnor och män drabbas lika ofta.Boka tid för undersökning


Orsaker

Varför får man åderbråck?
Åderbråck bildas i venerna (de kärl som för blodet tillbaka till hjärtat). Åderbråck har inga samband med sjukdomar i artärerna (de kärl som transporterar blodet från hjärtat) såsom högt blodtryck, åderförkalkning, stroke eller hjärtinfarkt.

Den exakta orsaken till att åderbråck uppstår, är ännu inte klarlagd. Det är dock en utbredd uppfattning att åderbråck är ärftligt. Man ärver benägenheten att få åderbråck i benen därför att de ytliga venernas väggar inte riktigt orka hålla mot det tryck som bildas när man står upp. Det leder till att klaffarna som finns i dessa vener slutar hålla tätt, vilket skapar ytterligare tryckstegring och då kan åderbråck bildas.

I de vener som ligger djupare, uppstår sällan en försämrad klaffunktion eftersom de är omgivna av stödjande muskler.

 

Tillbaka till toppen av sidan


Följdbesvär

Är åderbråck farligt?
Nej. Åderbråck är aldrig farligt. Ingen människa dör p.g.a. åderbråck. Åderbråck ger inga farliga djupa blodproppar och åderbråck leder aldrig till att man blir amputerad när man blir gammal.
Däremot upplever många människor att åderbråck påverkar deras livskvalitet på ett negativt sätt, och att man därför mår bättre efter att ha tagit bort åderbråcken. Detta är givetvis individuellt och gäller inte alla.

Kan åderbråck leda till andra besvär?
Ja, åderbråck kan ge olika typer av besvär i benen. Många av våra patienter kommer p.g.a. åderbråck i allvarlighetsgrad 1 eller 2 men uppger att benen känns tunga och svullna, har en surrande känsla, värker, domnar eller på annat sätt ger obehag.
Det kan vara osäkert om dessa besvär kommer från åderbråcken eller har någon annan förklaring som t.ex artros eller annan ledsjukdom, diskbråck eller annan nervpåverkan. Ofta ber vi då personen att prova ett par kompressionsstrumpor (stödstrumpor) för att avgöra om detta hjälper. Finns ett samband mellan besvär och åderbråck känns det oftast skönt att ha dessa strumpor. På Venous Centre kan du få hjälp av en sköterska som tar mått, så att du får rätt strumpa just för dig.

Åderbråck kan i sällsynta fall ge upphov till en ytlig inflammation – tromboflebit. Detta innebär att ett redan existerande åderbråck blir inflammerat med svullnad, rodnad, kraftig ömhet och ibland svårigheter att gå. Detta är ett mycket besvärande tillstånd som kan komma plötsligt och sedan avklinga på 1 – 6 veckor. Man blir då helt återställd.
Tillståndet är inte farligt men kan förväxlas med en blodpropp, och därför ska man söka läkare akut. Behandling kan bestå i att man får en salva som motverkar inflammationen, eller ett blodförtunnande medel.

I mycket sällsynta fall kan även ett åderbråck ge en öppen blödning. Denna är heller aldrig farlig eftersom trycket i venerna alltid är lågt. Det räcker med att man lägger ett tryckbandage över blödningsstället och har benet i högläge så slutar det blöda. Om man ändå tar sig till akutmottagningen innan blödningen upphört, kan det hända att doktorn sätter ett stygn över blödningen.

Tillbaka till toppen av sidan


Graviditet

Åderbråck och graviditet
Om du redan har åderbråck, finns risken att dessa förvärras under själva graviditeten. Oftast går besvären tillbaka efter förlossningen, men i en del fall kan det bli en bestående försämring.
Du kan lindra, och i någon mån förebygga, problem genom att använda sk kompressionstrumpor (stödstrumpor). Att rekommendera stödstrumpor är den enda åtgärd vi vidtar för en gravid kvinna. På Venous Centre tar vi aldrig bort åderbråck under en pågående graviditet.

Tidigare har man ansett det klokast att även vänta med att ta bort åderbråck tills man är klar med alla sina graviditeter, för att inte riskera nya åderbråck och därmed ytterligare behandling.
De moderna metoderna har dock förändrat den synen. För det första behöver återfall under kommande graviditet inte alls ske. För det andra blir graviditeten betydligt trevligare utan åderbråck, och för det tredje kan eventuella återfall lätt åtgärdas med de moderna metoderna. Därför har vi på Venous Centre tagit bort rekommendationen att avstå från behandling pga framtida planerade graviditeter.

Tillbaka till toppen av sidan


Ådernät

Vad är ådernät?
I dagligt tal säger många felaktigt åderbråck när de menar ådernät. Ådernät är synliga kärl som är mindre än 3 mm, röda och/eller blåfärgade i hudens yttersta lager. Ådernät ser ut som spindelliknande eller ”sprängda” blodkärl och syns när man ligger ned och lyfter benet. Det kan finnas ett samband mellan åderbråck och ådernät men inte alltid. 85 % av alla människor har ådernät. Även här drabbas kvinnor och män lika ofta. Ådernät är helt ofarliga och utvecklas inte till åderbråck.

Tillbaka till toppen av sidan


Bensår

Vad är bensår?
Ett bensår är ett sår på underbenet och/eller foten som inte läker på 6 veckor trots adekvat behandling. Bensår kan ha olika orsaker. 50%, alltså hälften, av alla bensår har åderbråck som enda orsak. 70% av alla bensår har åderbråck som en delförklaring. Andra orsaker till bensår är diabetes, arteriell åderförkalkning och tumörer.

Av alla människor som har åderbråck drabbas c:a 1% av bensår. Allvarlighetsgrad 1 och 2 har ännu mindre risk. I allvarlighetsgrad 3-5 är dock risken förhöjd. Risken för de allra flesta att drabbas av bensår är alltså liten, men eftersom 30% av alla människor har åderbråck handlar det ändå om ett stort antal individer. 

Tillbaka till toppen av sidanMedicinsk gradering av åderbråck

För att lättare kunna beskriva och förstå hur åderbråck påverkar oss har en allvarlighetsgradering skapats. Detta skedde vid ett konsensusmöte i USA 1995. Ett antal specialister från hela världen träffades då och kom överens om att dela in åderbråcken i sex allvarlighetsgrader;

De allra flesta människor (80-85%) hamnar i allvarlighetsgrad 1 och 2. Grad 1 och 2 anses vara medicinskt okomplicerade. De leder mycket sällan till ytterligare besvär.

Har du åderbråck med allvarlighetsgrad 3 – 6 skall du definitivt låta undersöka dig. Antingen hos din husläkare eller vänd dig direkt till någon av Venous Centre:s kliniker. Behandling av åderbråck inom grad 4-6 betalas alltid av samhället.Ådernät
Stadium 1


Åderbråck
Stadium 2


Åderbråck med bensvullnad
Stadium 3Åderbråck med hudpigmentering
Stadium 4


Åderbråck med ett bensår som har läkt
Stadium 5


Åderbråck med ett bensår som inte har läkt
Stadium 6

Tillbaka till toppen av sidan