Vi stödjer forskning


SFÅV

För oss är det viktigt att bidra till forskningen. Av den anledningen deltar vi i forskningsprojektet SFÅV. På så sätt uppdaterar vi också ständigt våra kunskaper och kan ge dig en ännu tryggare behandling. Besök hemsidan för SFÅV.