Ett målmedvetet
kvalitetsarbete.

ISO-certifierade

Kvalitetsledningssystemet bygger på standard SS-EN ISO 9001:2015 tillsammans med SOSF 2000:12 och de sex identifierade kvalitetsområden som har fastställts av Socialstyrelsen.

 • Kunskapsbaserad och ändamålsenlig hälso- och sjukvård
 • Säker hälso- och sjukvård
 • Patientfokuserad hälso- och sjukvård
 • Effektiv hälso- och sjukvård
 • Jämlik hälso- och sjukvård
 • Hälso- och sjukvård i rimlig tid

Samtliga kliniker är certifierade enligt svensk standard SS-EN ISO 9001: 2015 samt SS-EN ISO 14001: 2015

Kvalitetspolicy

Vår företagsledning åtar sig att uppfylla kraven att införa och utveckla kvalitetsledningssystemet. Men även att ständigt förbättra detta genom att informera verksamheten om betydelsen att uppfylla både patienternas och författningarnas krav på kvalitet.

Ledningen har också upprättat en kvalitetspolicy som speglar verksamhetens syften. Ledningssystemet lämplighet, tillräcklighet och verkan säkerställs via ledningens genomgång. Den genomförs årligen under våren, med uppföljning i samband med ledningsmöte vid årets slut. Ledningen åtar sig även att säkerställa att verksamheten har tillräckliga resurser för att uppnå sina syften och mål.

Vår kvalitetspolicy sammanfattas allra bäst via vår vision. Nämligen att alla åderbråck ska tas bort med minsta möjliga ärr, minsta möjliga komplikation och minsta möjliga återfall.


 • Behöver jag sjukvårdsförsäkring?

  Venous Centre accepterar privata sjukvårdsförsäkringar, vi samarbetar med de flesta försäkringsbolag.

  Om du har en sjukvårdsförsäkring så är det enklast om själv först kontaktar ditt försäkringsbolag. De kan ofta direkt boka in dig hos oss för undersökning via en tjänst som heter ”Boka Doktorn”. Annars kan du självklart själv boka din tid direkt hos Venous Centre. Uppge då att du har en sjukvårdsförsäkring.

  Om du har en sjukvårdsförsäkring och redan varit hos oss, kan du kontakta oss eller ditt försäkringsbolag så kan vi sedan kontakta varandra för vidare handläggning.

 • Att slippa åderbråck var enkelt- ”Jag brukade börja dagen med en avkopplande simtur. Mina åderbråck förändrade det. Med tilltagande värk och stumma ben bytte jag om så snabbt jag kunde och jag tänkte att: Vissa saker får man helt enkelt leva med. Det var så dumt tänkt.”