Vanliga frågor


Är det nödvändigt med ultraljudsundersökning av åderbråck före behandling?

Ja, ultraljudet visar var själva orsaken till åderbråcket sitter. Dessutom får vi en bild av eventuella anatomiska variationer, som har stor betydelse för hur man behandlar. Undersökningar har visat att man sannolikt får färre återfallsåderbråck om man konsekvent gör ultraljud före operation.