Så blir du av med
dina åderbråck.

Många tror att åderbråck är något som man behöver leva med. Så var det också tidigare. Men tack vare den senaste tekniken har vi möjlighet att hjälpa dig att enkelt bli av med dina besvär. Det finns ingen anledning att åderbråck ska begränsa dig i ditt liv.


Behandling av åderbråck

Modern
laserteknik.

Från början var vi ensamma om att behandla åderbråck med modern laserteknik. Idag är det den främsta formen av behandling. Men vi är fortfarande den ledande specialisten på åderbråck.

Behandling


Fri från åderbråck

Trygg behandling.
Oavsett orsak.

Orsakerna till att du behöver behandling kan variera. Det kan bero på graviditet, ådernät eller bensår. Men i våra ögon har du alltid samma rätt att bli av med dina problem. Och att få hjälp på ett tryggt sätt.

Symptom


Om åderbråck

Åderbråck är 3-4 mm vida, ligger precis under huden och syns när du står upp. Ofta ser man dem inte om man lägger sig ned och lyfter benet. Ibland kan man då känna som ”diken” där åderbråcken går.

Tyngdkänsla, spänning, värk, trötthet och klåda i benen är andra vanligt förekommande symptom – det finns dock många andra tillstånd som kan ge upphov till liknande besvär. Därför kan man aldrig lova att en behandling där man avlägsnar samtliga åderbråck ger symptomfrihet. Hjälper användandet av stödstrumpor är det dock sannolikt att även en behandling hjälper mot symptomen.

Åderbråck är mycket mer vanligt förekommande än många känner till. 30% av alla människor har åderbråck. Kvinnor och män drabbas lika ofta.


Varför får man åderbråck?

Åderbråck bildas i venerna (de kärl som för blodet tillbaka till hjärtat). Åderbråck har inga samband med sjukdomar i artärerna (de kärl som transporterar blodet från hjärtat) såsom högt blodtryck, åderförkalkning, stroke eller hjärtinfarkt.

Den exakta orsaken till att åderbråck uppstår, är ännu inte klarlagd. Det är dock en utbredd uppfattning att åderbråck är ärftligt. Man ärver benägenheten att få åderbråck i benen därför att de ytliga venernas väggar inte riktigt orka hålla mot det tryck som bildas när man står upp. Det leder till att klaffarna som finns i dessa vener slutar hålla tätt, vilket skapar ytterligare tryckstegring och då kan åderbråck bildas.

I de vener som ligger djupare, uppstår sällan en försämrad klaffunktion eftersom de är omgivna av stödjande muskler.

Ven med åderbråck jämfört med normal ven


Är åderbråck farligt?

Nej. Åderbråck är aldrig farligt. Ingen människa dör p.g.a. åderbråck. Åderbråck ger inga farliga djupa blodproppar och åderbråck leder aldrig till att man blir amputerad när man blir gammal.

Däremot upplever många människor att åderbråck påverkar deras livskvalitet på ett negativt sätt, och att man därför mår bättre efter att ha tagit bort åderbråcken. Detta är givetvis individuellt och gäller inte alla.


Kan åderbråck leda till andra besvär?

Ja, åderbråck kan ge olika typer av besvär i benen. Många av våra patienter kommer p.g.a. åderbråck i allvarlighetsgrad 1 eller 2 men uppger att benen känns tunga och svullna, har en surrande känsla, värker, domnar eller på annat sätt ger obehag.

Det kan vara osäkert om dessa besvär kommer från åderbråcken eller har någon annan förklaring som t.ex artros eller annan ledsjukdom, diskbråck eller annan nervpåverkan. Ofta ber vi då personen att prova ett par kompressionsstrumpor (stödstrumpor) för att avgöra om detta hjälper. Finns ett samband mellan besvär och åderbråck känns det oftast skönt att ha dessa strumpor. På Venous Centre kan du få hjälp av en sköterska som tar mått, så att du får rätt strumpa just för dig.

Åderbråck kan i sällsynta fall ge upphov till en ytlig inflammation – tromboflebit. Detta innebär att ett redan existerande åderbråck blir inflammerat med svullnad, rodnad, kraftig ömhet och ibland svårigheter att gå. Detta är ett mycket besvärande tillstånd som kan komma plötsligt och sedan avklinga på 1 – 6 veckor. Man blir då helt återställd.

Tillståndet är inte farligt men kan förväxlas med en blodpropp, och därför ska man söka läkare akut. Behandling kan bestå i att man får en salva som motverkar inflammationen, eller ett blodförtunnande medel.

I mycket sällsynta fall kan även ett åderbråck ge en öppen blödning. Denna är heller aldrig farlig eftersom trycket i venerna alltid är lågt. Det räcker med att man lägger ett tryckbandage över blödningsstället och har benet i högläge så slutar det blöda. Om man ändå tar sig till akutmottagningen innan blödningen upphört, kan det hända att doktorn sätter ett stygn över blödningen.


Åderbråck och graviditet

Om du redan har åderbråck, finns risken att dessa förvärras under själva graviditeten. Oftast går besvären tillbaka efter förlossningen, men i en del fall kan det bli en bestående försämring.
Du kan lindra, och i någon mån förebygga, problem genom att använda sk kompressionstrumpor (stödstrumpor). Att rekommendera stödstrumpor är den enda åtgärd vi vidtar för en gravid kvinna. På Venous Centre tar vi aldrig bort åderbråck under en pågående graviditet.

Tidigare har man ansett det klokast att även vänta med att ta bort åderbråck tills man är klar med alla sina graviditeter, för att inte riskera nya åderbråck och därmed ytterligare behandling.
De moderna metoderna har dock förändrat den synen. För det första behöver återfall under kommande graviditet inte alls ske. För det andra blir graviditeten betydligt trevligare utan åderbråck, och för det tredje kan eventuella återfall lätt åtgärdas med de moderna metoderna. Därför har vi på Venous Centre tagit bort rekommendationen att avstå från behandling pga framtida planerade graviditeter.

Åderbråck i underliv och på blygdläpp

Graviditet innebär en mekanisk och hormonell påverkan på venerna i nedre kroppshalvan. Till följd av detta uppstår inte sällan åderbråck i underliv och blygdläpp. Efter förlossning går dessa åderbråck i de allra flesta fall tillbaka men kan även bli bestående.

Venous Centre kan erbjuda behandling av dessa underlivsåderbråck via vår sjuksköterska Anna Hamberg. Behandlingen består i skumsklerosering via ett stick med en tunn nål. Du kan själv lägga på en lokalbedövande salva – EMLA – 1-2 timmar innan behandling för att undvika obehag.

Efter behandlingen känns ofta en förhårdnad i området som innebär att åderbråcket bryts ned. Efter 4-6 veckor är i regel åderbråcket borta.

Kontakta Venous Centre Stockholm för mer information.


Vad är bensår?

Ett bensår är ett sår på underbenet och/eller foten som inte läker på 6 veckor trots adekvat behandling. Bensår kan ha olika orsaker. 50%, alltså hälften, av alla bensår har åderbråck som enda orsak. 70% av alla bensår har åderbråck som en delförklaring. Andra orsaker till bensår är diabetes, arteriell åderförkalkning och tumörer.

Av alla människor som har åderbråck drabbas c:a 1% av bensår. Allvarlighetsgrad 1 och 2 har ännu mindre risk. I allvarlighetsgrad 3-5 är dock risken förhöjd. Risken för de allra flesta att drabbas av bensår är alltså liten, men eftersom 30% av alla människor har åderbråck handlar det ändå om ett stort antal individer.


  • Får man blodpropp av åderbråck?

    Det finns två typer av blodproppar i benet, den ytliga och den djupa typen.

    Den ytliga typen får man i åderbråcket, man får en rodnad, ömmande knöl som kan komma plötsligt. Detta kallas även för tromboflebit. Grundinställningen är att dessa behandlas med medicinskt med salva och i vissa fall blodförtunningsmedel och inte kirurgiskt. Vid upprepade tromboflebiter kan en operation komma ifråga.

    Risken att få en djup blodpropp som kan vara farlig är inte ökad hos personer med åderbråck jämfört med personer utan åderbråck.

  • Att slippa åderbråck var enkelt - ”Jag brukade börja dagen med en avkopplande simtur. Mina åderbråck förändrade det. Med tilltagande värk och stumma ben bytte jag om så snabbt jag kunde och jag tänkte att: Vissa saker får man helt enkelt leva med. Det var så dumt tänkt.”