Symptom

Vanliga Symptom för Åderbråck

Olika sätt att drabbas av åderbråck

En av tre personer lider av åderbråck. De flesta helt i onödan. Och detta trots att symptom av åderbråck kan variera från milda utseendeförändringar till öppna, smärtsamma bensår. Här berättar vi mer om hur vi delar in sjukdomen på den medicinska skalan, vilka de vanligaste symptomen är – och om de ärftliga orsakerna bakom åderbråck.

Symptom från ådernät till bensår

När vi diagnostiserar och behandlar våra patienter utgår vi från en internationell skala. En vedertagen medicinsk gradering från 1 till 6:

  1. Ådernät (som egentligen är en egen åkomma)
  2. Åderbråck
  3. Åderbråck med bensvullnad
  4. Åderbråck med hudpigmentering
  5. Åderbråck med ett läkt bensår
  6. Åderbråck med oläkt bensår

Helt onödigt lidande

Trots att åderbråck inte är farligt kan det leda till mycket lidande, både gällande livskvalitet och rent fysiskt.
Vanligast är olika typer av besvär i benen.

Även patienter med åderbråck av allvarlighetsgrad 1 eller 2 berättar ofta att benen känns tunga och svullna.
De vittnar om en surrande känsla där benen värker, domnar eller på annat sätt orsakar obehag.

En ärftlig historia

Kanske har du någon gång funderat på varför åderbråck uppstår?
Sanningen är att man inte vet. Men de flesta är överens om att det är ärftligt.
Man ärver benägenheten att få åderbråck i benen därför att de ytliga venernas väggar inte riktigt orka hålla mot det tryck som bildas när man står upp. Det leder till att klaffarna som finns i dessa vener slutar hålla tätt, vilket skapar ytterligare tryckstegring och åderbråck bildas.

Att slippa mina åderbråck var så enkelt. Jag slipper framtida problem och resultatet har blivit precis vad jag hoppades på.